24 maja w Hotelu Amadeus w Wodzisławiu Śląskim odbędzie się Local Business Forum ForBS 2.

Tym razem tematem przewodnim będzie zagadnienie: Czego nie widać w drodze do sukcesu. 

Redakcja: Czym jest forum biznesowe?

Krzysztof Dybiec: Od kilku lat Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim wspólnie z Urzędem Miasta Wodzisławia Śląskiego prowadzą intensywne działania na rzecz integracji lokalnego środowiska biznesowego i samorządowego. W efekcie tych działań powstało wiele inicjatyw, które prowadzą do kształtowania przyszłych kadr specjalistów. W przyszłości zasilą oni lokalne przedsiębiorstwa. Jedną z takich inicjatyw, która służy wymianie doświadczeń jest forum biznesowe. O wyjątkowych na skale kraju działaniach opowie prezydent miasta Mieczysław Kieca oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Ludwika Kłosińska.

Jakie tematy i problemy zostaną poruszone podczas tegorocznego forum?

Krzysztof Dybiec: Tym razem tematem przewodnim będzie zagadnienie: Czego nie widać w drodze do sukcesu. Wodzisław Śląski jest ostatnim dużym miastem przygranicznym. Graniczy z silnym regionem przemysłowym, którym jest okręg Ostravy i okolicznych miast czeskich. Coraz więcej Polaków zatrudnia się w Czechach. Dlaczego to robią? Co skłania ich do podejmowania takiej decyzji. W trakcie drugiej edycji ForBSa poruszone zostaną również kwestie związane z komunikacją marki, zarówno zewnętrzną jak i wewnętrzną. Specjalista Google opowie o użyteczności Internetu w prowadzeniu biznesu, zaś znany w polskim środowisku biznesowym mentor networkingu oraz autor książek o biznesie opowie o liderach, którzy budują i wykorzystują sieci kontaktów. O powyższych i wielu innych interesujących aspektach, których nie widać, a które mają ogromny wpływ na rozwój i sukces firmy, opowie dziewięciu mówców.

Czym to biznesowe spotkanie różnić będzie się od poprzedniego?

Krzysztof Dybiec: Pierwsze nasze forum pod hasłem: Myśl globalnie działaj lokalnie, pokazywało sukcesy naszych firm na rynku międzynarodowym, wpływ współpracy z samorządem a szczególnie z wydziałem edukacji na kształcenie przyszłych pracowników. Tym razem pokażemy małe rzeczy, które pomagają dojść do sukcesu. Przedstawimy także zdecydowany wzrost zainteresowania lokalnych firm we współpracę ze szkolnictwem podstawowym oraz zaangażowanie w Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Nasze codzienne spotkania, miesięczne na śniadaniach biznesowych oraz te podsumowujące na Forum Biznesowym procentują wymianą doświadczeń i wspólną polityką kształtowania przyszłego pracownika już od przedszkola. Szczegóły przedstawimy na naszym ForBs2 . Jako prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim będę zadawał pytania. Konferencja będzie miała charakter rozmowy o biznesie przy kawie, a nie nudnych prelekcji. Wszystko w otoczeniu multimedialnych prezentacji.

Na zainteresowanych, którzy nie mogą tego dnia uczestniczyć w spotkaniu w Wodzisławiu Śląskim czeka alternatywa.

Krzysztof Dybiec: Tak. Jeżeli ktoś z jakiś powodów nie będzie miał możliwości uczestnictwa w naszym Forum, a jest przedsiębiorcą , planuje uruchomić działalność lub po prostu interesuje go poruszana tematyka to zapraszamy na transmisje na żywo w Internecie link już wkrótce dostępny na www.forbs.com.pl.

Tegoroczne 2 Forum Biznesowe ForBS w Wodzisławiu Śląskim odbędzie się pod patronatem Rady Programowej, do której weszli przedstawiciele aktywnych i rzetelnych firm z regionu wodzisławskiego: dr Andreas Glenz, prezes zarządu Prevac Sp. z o.o., Tadeusz Grabiec, prezes zarządu Gros Sp. z o.o., Tomasz Krupa, właściciel Damatic S.C., Marek Capek, prezes zarządu Capek Sp. z o.o., Tadeusz Wojciechowski, właściciel Handlobudu, Janusz Musioł, właściciel Marko s.j., Marcin Dzioba, członek zarządu Adegis sp z o.o., Dariusz Pojda, Infosafe Kołodziej, Pojda, Wilhelm s.j., Piotr Hampel, dyrektor regionalny Inter Cars S.A., Marian Wilhelm, prezes zarządu Magra Wilhelm & Wspólnicy s.j.

Forum finansowane jest w zdecydowanym stopniu przez nasze lokalne firmy, które poznacie w zakładce Partnerstwo  https://forbs.com.pl/partnerstwo/. Szczególne podziękowania za wsparcie należą się współorganizatorowi Urzędowi Miasta w Wodzisławiu Śląskim. Partnerowi strategicznemu  Bankowi PKO BO . Firmie RICOH organizującej multimedia oraz transmisję na Internecie, a także  firmom MAGRA, MARKO, BRUK, CAPEK , INTERCARS, NORIVIA oraz Gminie Gorzyce.

źródło: http://gazeta.wodzislaw-slaski.pl/zbliza-sie-drugie-forum-biznesowe/

Home page lightbox